Тест колективне інвестування

Пройдіть даний тест, щоб перевірити свої знання щодо можливостей та переваг колективного інвестування
на фінансвовому ринку.

Тест містить десять запитань. Обирайте відповідь та отримуйте результат. Загальна оцінка - по завершенню теста. 

Головна відмінність інтервального інвестиційного фонду, полягає в тому що фонд зобов'язаний:

 • На вимогу інвестора викуповувати цінні папери фонду у будь який чаc.
 • Забезпечити високі доходи на цінні папери, придбані інвесторами.
 • Здійснювати виплату фіксованого доходу у певний інтервал часу.
 • Викуповувати цінні папери у інвесторів у визначені інтервали часу.

 


Це вірно! Викуповують свої цінні папери періодично (1 раз на тиждень, місяць, квартал), але не рідше ніж 1 раз на рік. За стратегією інвестування є більш ризикованими і водночас дохіднішими, ніж відкриті фонди.

Неправильно. Викуповують свої цінні папери періодично (1 раз на тиждень, місяць, квартал), але не рідше ніж 1 раз на рік. За стратегією інвестування є більш ризикованими і водночас дохіднішими, ніж відкриті фонди.

За стратегією інвестування найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими є:

 • Відкриті інвестиційні фонди.
 • Інтервальні інвестиційні фонди.
 • Закриті інвестиційні фонди.

Це вірно! Закриті фонди за стратегією інвестування є найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими. Можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано. Викуповують свої цінні папери після закінчення терміну дії фонду.
 

Це неправильно. Закриті фонди за стратегією інвестування є найбільш ризикованими і, можливо, найбільш прибутковими. Можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано. Викуповують свої цінні папери після закінчення терміну дії фонду.

За результатами роботи відкритого дтверсификованого фонду А його дохідність на інвестиційні сертифікати склала 15% річних за минулий рік. Ви прийняли рішення інвестувати у фонд через купівлю сертифікатів, які витрати ви маєте сплатити?

 • При купівлі цінного паперу фонду.
 • За управління цінними паперами фонду.
 • За продаж цінних паперів фонду.
 • Всі відповіді вірні.

Це вірно!

Дивитись 

Не вірно. Правильна відповідь "Всі відповіді вірні."

Дивитись 

Який документ визначає обрану фондом інвестиційну стратегію?

 • Інвестиційна декларація.
 • Проспект емісії цінних паперів фонду.
 • Статут компанії з управління активами фонду.

Це вірно! Інвестиційна декларація містить інформацію про обрану інвестиційну стратегію [поміркована (із середнім ризиком), агресивна (дуже ризикована), структуру активів фонду: скільки максимально відсотків активів фонд вкладатиме в певні фінансові інструменти і цінні папери одного емітента,галузі, в яких працюють емітенти куплених КУА цінних паперів (енергетичні, металургійні, хімічні, машинобудівні компанії тощо).

Неправильно. Інвестиційна декларація містить інформацію про обрану інвестиційну стратегію [поміркована (із середнім ризиком), агресивна (дуже ризикована), структуру активів фонду: скільки максимально відсотків активів фонд вкладатиме в певні фінансові інструменти і цінні папери одного емітента,галузі, в яких працюють емітенти куплених КУА цінних паперів (енергетичні, металургійні, хімічні, машинобудівні компанії тощо).

Який вид цінних паперів відноситься до пайового інвестиційного фонду?

 • Акція.
 • Облігація.
 • Інвестиційний сертифікат.

Це вірно.

Неправильно. Вірна відповідь "інвестиційний сертифікат".

Найвищий рівень ризику мають інвестиції до:

 • Відкритого диверсифікованого фонду.
 • Інтервального фонду.
 • Закритий недиверсифікований фонд.

Це вірно. Закриті недивесифіковані фонди можуть до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано.

Не вірно. Закриті недивесифіковані фонди мають найвищий рівень ризику,бо мають право до 100% активів фонду вкладати в акції. Це прибутково, але дуже ризиковано.

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є:

 • Інвестиційний фонд
 • Компанія з управління активами фонду.
 • Депозитарна установа.
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Це не вірно. Інвестори в обмін на вкладені у фонд гроші отримують від КУА інвестиційні сертифікати, які є цінними паперами, що підтверджують право інвестора на частку активів фонду, їх випускає КУА, котра в такий спосіб створює фонд.

Це вірно. Інвестори в обмін на вкладені у пайовий фонд гроші отримують від КУА інвестиційні сертифікати, які є цінними паперами, що підтверджують право інвестора на частку активів фонду, їх випускає КУА, котра в такий спосіб створює фонд.

За якою ставкою оподатковується прибуток інвестора-фізичної особи від участі у інвестиційному фонді?

 • 18%
 • 9%
 • 19,5%

Це вірно.

Ні, це неправильно. Вірна відповідь - 9%.

Чи існують певні гарантії щодо повернення інвестицій та їх прибутковості?

 • Так. Гарантує Компагія з управління активами фонду.
 • Так. Суму 200 тис. грн гарантує держава.
 • Жодних гарантій не існує.

Це вірно. Інвестор повинен усвідомлювати, що прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. Вартість цінних паперів ІСІ може як збільшуватись, так і зменшуватись, відповідно до зміни ринкової вартості цінних паперів та інших активів, у які інвестовано кошти ІСІ.

Неправильно. Інвестор повинен усвідом- лювати, що прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. Вартість цінних паперів ІСІ може як збільшуватись, так і зменшуватись, відповідно до зміни ринкової вартості цінних паперів та інших активів, у які інвестовано кошти ІСІ.

Андрій має намір спробувати інвестувати 20 000 ₴ на фондовий ринок і обирає інвестиційний фонд з найменшим ризиком за стратегією інвестування. Який фонд є для нього прийнятним?

 • Закритий недиверсифікований фонд.
 • Інтервальний фонд.
 • Відкритий диверсифікований фонд.
 • Корпоративний інвестиційний фонд.

Це вірно. Відкриті диверсифіковані фонди викуповують свої цінні папери (інвестиційні сертифікати) на першу вимогу інвестора. За стратегією інвестування є найменш ризикованими, оскільки лише невелику частку коштів вкладають в акції (найбільш ризиковий ЦП), але і найменш прибутковими. Зобов’язані вкладати активи фонду в різні фінансові інструменти (акції, облігації, депозити тощо).

Це неправильно. Відкриті диверсифіковані фонди викуповують свої цінні папери (інвестиційні сертифікати) на першу вимогу інвестора. За стратегією інвестування є найменш ризикованими, оскільки лише невелику частку коштів вкладають в акції (найбільш ризиковий ЦП), але і найменш прибутковими. Зобов’язані вкладати активи фонду в різні фінансові інструменти (акції, облігації, депозити тощо).

Вітаємо з закінченням тесту!

Ваша загальна оцінка  

Спробуйте інший тест
Коментар